پرسشنامه استخدام
مشخصات فردی
space
space
space
تحصیلات
تحصیلات رشته/گرایش کشور/شهر نام و نوع موسسه آموزشی سال شروع سال خاتمه معدل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
دوره های آموزشی
ردیف عنوان دوره نام مؤسسه آموزشی کشور/شهر تاریخ شروع تاریخ خاتمه گواهینامه
1
2
3
4
5
آشنایی با زبان خارجی
سطح آشنایی انگلیسی
1. کلمات یا جملات بسیار کوتاه و ساده را می توانم بخوانم، بنویسم و بفهمم. قادر نیستم صحبت کنم.
2. می توانم متن های ساده را بخوانم و بفهمم. در حد چند جمله که بتوانم منظورم را برسانم صحبت می کنم.
3. می توانم متن های تخصصی یا عمومی را بفهمم و درباره آن صحبت کنم یا بنویسم.
4. می توانم به راحتی درباره یک موضوع مقاله بنویسم. با دیگران بصورت روان و بدون مکث صحبت کنم.
توضیحات:
مهارت های کار با رایانه
سطح مهارت نرم افزار های عمومی نرم افزارهای تخصصی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سوابق کاری (از جدید به قدیم)
نام شرکت نام واحد آخرین سمت/عنوان شغلی آخرین حقوق(هزار ریال) شهر-کشور تاریخ شروع تاریخ خاتمه نوع قرارداد بیمه علت خاتمه کار
معرف
نام و نام خانوادگی نسبت شغل تلفن تماس
.منظور از معرف شخصی است بیرون از سازمان که شما را به خوبی می شناسد و از بستگان شما محسوب نمی شود
کدامیک از موارد زیر در صورت ضرورت کاری برای شما قابل قبول است؟ اضافه کاری
کار در تعطیلات
ماموریت داخلی
ماموریت خارجی
تعهد تضمین مالی لازم
چگونگی اطلاع از استخدام در این شرکت: آگهی روزنامه
سايت شرکت
سایت های استخدامی
مراکز کاریابی
معرفی دوستان
سایر موارد