محسن صدیق صفایی

محسن صدیق صفایی

محسن صدیق صفایی

ساعات فعالیت :
شنبه تا پنج شنبه : 08:00 الی 13:00 | 14:00 الی 17:30

نوع خدمات :
فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی زیبا پارک
تلفن
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top