نیکوان

نیکوان

نیکوان

ساعات فعالیت :
شنبه تا چهارشنبه : 08:00 الی 13:00 | 14:00 الی 17:00
پنج شنبه : 08:00 الی 12:00

نوع خدمات :
فروش | خدمات پس از فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
تعمیرگاه: شیراز, بلوار سلمان فارسی (پل پیرنیا), جنب پمپ بنزین, نبش کوچه چهارم نمایشگاه: بلوار امیرکبیر، نبش بلوار والفجر
تلفن
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top