تجارت پیشگان زمین

تجارت پیشگان زمین

تجارت پیشگان زمین

ساعات فعالیت :
شنبه تا چهارشنبه : 08:00 الی 13:00 | 15:00 الی 18:00
پنج شنبه : 08:00 الی 13:00

نوع خدمات :
فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
قم, خیابان اراک, نبش کوی 17, پلاک 629
تلفن
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top