بابک و مرتضی صادقی

بابک و مرتضی صادقی

بابک و مرتضی صادقی

ساعات فعالیت :
شنبه تا چهارشنبه : 08:30 الی 12:30 | 15:00 الی 19:00
پنج شنبه : 08:30 الی 13:00

نوع خدمات :
فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
مازندران, کیلومتر 6 جاده آمل به محمودآباد, مجتمع خودرویی صادقی
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top