کیا موتور گات (دلیلی)

کیا موتور گات (دلیلی)

کیا موتور گات (دلیلی)

ساعات فعالیت :
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 20:00
پنج شنبه : 08:00 الی 13:00

نوع خدمات :
فروش | خدمات پس از فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
نمایشگاه: کرمان، بلوار شهید صدوقی ،نبش والفجر جنوبی | تعمیرگاه: بلوار شهید صدوقی ،کوچه شماره 36
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top