تقی زاد

تقی زاد

تقی زاد

ساعات فعالیت :
شنبه تا چهارشنبه : 08:00 الی 18:30
پنج شنبه : 08:00 الی 12:30

نوع خدمات :
فروش

خودروهای تحت پوشش :
Jetta VS7 | VS5 | VA3
تیگوان | پاسات | گلف | GTI

اطلاعات تماس

آدرس
خیابان شریعتی،سه راه ضرابخانه، سروستان سوم
تلفن

نقشه

عنوان

Go to Top