نمایندگی‌ها

آدرس: تهران، اتوبان مدرس شمال، خروجی بلوار میرداماد، زیر پل میرداماد
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 10 الی 19:15 ، پنجشنبه 10 الی 14


info@mammutkhodro.com :ایمیل

تلفن:1660

آدرس: تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، شماره 158
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 ، پنجشنبه 9 الی 13


info@mammutkhodro.com :ایمیل

تلفن:1660

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نبش حسین مردی، پلاک 551
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18، پنجشنبه 8 الی 13
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:30 و 14 الی 18 ، پنجشنبه 8 الی 13


info@mkc-rajaee.com :ایمیل

تلفن:1660

آدرس: خیابان شهید مهدی سباری (آجودانیه)، نبش چهارم غربی، پلاک 20/1
نمایشگاه: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19
تعمیرگاه: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19


info@mkc-esmaeili.com :ایمیل

تلفن:26101600

آدرس: فروش و خدمات پس از فروش : مشهد، بزرگراه آسیایی بین آزادی 125 و 127
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17، پنجشنبه 8 الی 15
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه 8 الی 15فروش : مشهد بلوار ملک آباد ، بین ملک آباد 3 و 5 ، پلاک 2
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 14 و 17 الی 21


info@mkc-farsian.com :ایمیل

تلفن:1660

نام نمایندگی شهر آدرس و ساعات کاری تلفن ایمیل گالری تصاویر
نمایشگاه مرکزی تهران تهران، اتوبان مدرس شمال، خروجی بلوار میرداماد، زیر پل میرداماد
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 10 الی 19:15 ، پنجشنبه 10 الی 14
1660 info@mammutkhodro.com
تعمیرگاه مرکزی تهران تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، شماره 158
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17، پنجشنبه 9 الی 13
1660 info@mammutkhodro.com
شرکت ستاره خودرو رجایی تهران خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نبش حسین مردی، پلاک 551
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18، پنجشنبه 8 الی 13
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:30 و 14 الی 18 ، پنجشنبه 8 الی 13
1660 info@mkc-rajaee.com
شرکت نیکران خودرو اسماعیلی تهران خیابان شهید مهدی سباری (آجودانیه)، نبش چهارم غربی، پلاک 20/1
نمایشگاه: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19
تعمیرگاه: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19
26101600 info@mkc-esmaeili.com
شرکت پارت خودرو فارسیان مشهد فروش و خدمات پس از فروش : مشهد، بزرگراه آسیایی بین آزادی 125 و 127
نمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17، پنجشنبه 8 الی 15
تعمیرگاه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنجشنبه 8 الی 15
1660 info@mkc-farsian.com
فروش : مشهد بلوار ملک آباد ، بین ملک آباد 3 و 5 ، پلاک 2
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 14 و 17 الی 21
کلیه شعب و نمایندگی های ماموت خودرو ملزم به ارائه خدمات به تمامی خودروهای تحت پوشش و مورد تعهد این شرکت می باشند.