به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند؛ با توجه به فرآیند انتقال نمایشگاه مرکزی شرکت‌ ماموت خودرو از محل فعلی با آدرس بزرگراه مدرس شمال، تقاطع میرداماد، به آدرس جدید (که متعاقبا اعلام خواهد شد)، مشتریان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه پیگیری مراحل فروش خودرو، از طریق شماره ۱۶۶۰، صف ماموت خودرو، داخلی ۵، اقدام نمایند.

بدیهی است که پس از استقرار سایت اداری در محل نمایشگاه مرکزی جدید، آدرس نمایشگاه مذکور در وب‌سایت رسمی شرکت‌ ماموت خودرو اطلاع رسانی خواهد شد.