با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور قدردانی از کادر درمانی کشور، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮت ﺧﻮدرو با اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ نسبت به ارایه طرح تخفیفی روی خدمات و قطعات منتخب، ویژه پزشکان، پرستاران و پرسنل کادر درمان اقدام نموده است.
این طرح به مدت 2 هفته و از تاریخ 30 فروردین ماه لغایت 12 اردیبهشت ماه 1399 در تعمیرگاه مرکزی ماموت خودرو و کلیه نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکت ماموت خودرو اجرا می شود.
خدمات قابل ارائه و تخفیف
50% تخفیف خدمات
15% تخفیف قطعات منتخب شامل:
لنت ترمز جلو و عقب، تیغه برف پاک کن جلو و عقب، فیلتر هوای اتاق ضد آلرژی، فیلتر هوای موتور، فیلتر روغن موتور، شمع، روغن موتور، روغن ترمز و مایع شیشه شوی
لطفا در نظر داشته باشید ارائه مدارک مرتبط با مالکیت خودرو و احراز هویت کادر درمانی در زمان پذیرش الزامیست