فشار باد تایر در خودروهای مختلف، متناسب با سایز، بار و تعداد سرنشینان متفاوت است. بر این اساس ضروری است که راننده از فشار مناسب و استاندارد خودروی خود آگاه باشد تا با خیالی آسوده از رانندگی در شرایط مختلف آب و هوایی و مسیرهای متنوع لذت ببرد. تنظیم نبودن فشار باد تایرها ممکن است آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد که گاها هزینه‌بر هستند در حالی که بررسی و تنظیم مداوم باد تایرها هزینه‌ی چندانی ندارد. در صورتی‌که فشار باد تایر بیشتر از حد استاندارد باشد ساییدگی قسمت میانی لاستیک و کاهش پایداری پیش خواهد آمد. همچنین کمتر بودن فشار باد از میزان مجاز، مواری مانند افزایش مصرف سوخت، ساییدگی کناره‌ها یا آج لاسیتک‌ها و کاهش پایداری را در خواهد داشت. تنظیم بودن فشار باد تایر نسبت مستقیمی نیز با ستاب خودرو خواهد داشت. هر خودرو فشار استانداردی را برای تایر دارد که مهم است رانندگان از آن مطلع باشند. درخصوص خودروهای فولکس واگن، در سطح پایه‌ی داخلی در راننده برچسب مشخصات باد مناسب لاستیک‌ها نصب شده است.