شرکت ماموت خودرو در نظر دارد به جهت آرامش خاطر مشتریانی که گارانتی دوساله بر روی خودروهای فولکس واگن خود داشتند، بسته تمدید گارانتی یکساله‌ با تخفیف 15% عرضه کند.
این طرح در کلیه نمایندگی‌های مجاز به مدت یک ماه برقرار است.
·         تاریخ اجرا: از شنبه 08/08/1400 لغایت یکشنبه مورخ 08/09/1400
·         مکان اجرای طرح: نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش شرکت ماموت خودرو