نظر به استقبال هموطنان گرانقدر از خودروهای تیگوان و پاسات، شرکت ماموت خودرو به عنوان نماینده رسمی فولکس واگن در ایران؛ در آستانه بهار این محصولات را پیش‌فروش می‌کند.
پیش‌فروش روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹ آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. بدیهی است به درخواست‌های پس از تکمیل ظرفیت ترتیب اثر داده نخواهد شد.