مسئولیت اجتماعی

در دنیای امروز مسئولیت شرکت‌ها تنها به مجموعه تحت پوشش خود محدود نمی‌شود و باید فراتر از منافع سازمان و الزامات قانونی، به ایفای نقش در قبال محیط زیست و جامعه بپردازند. همچنین ضرورت دارد نتیجه پیشرفت اقتصادی و بهره‌گیری از منابع و امکانات جغرافیای خود را در جهت ارتقای دانش، فرهنگ اجتماع و حمایت از محرومان و خیریه‌ها به کار گیرند. رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع موجب شده مفاهیم توسعه تنها با در نظر گرفتن پایداری قابل‌قبول باشند و عدم رعایت آن، آینده شرکت‌ها و سازمان‌ها را در ابهام قرار می‌دهد. در واقع در شرایط کنونی نقش فعالان اقتصادی در بهبود شرایط زندگی بسیار برجسته شده است. شرکت ماموت خودرو نیز با در نظر گرفتن این مهم، مسئولیت اجتماعی را در هر سه حوزه آن یعنی محیط زیست، جامعه و کارکنان تدوین کرده و در دست اجرا دارد؛ در این راستا با موسسه خیریه نیکان ماموت به‌عنوان خیریه‌ای پیشرو همکاری داشته و برای این موسسه در هر زمینه‌ای بتواند به انجام خدمت می‌پردازد.

 

فعالیت ها

 

توسعه

 

محیط زیست